Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11513/1427
Title: Samana dayalı rasyonlarda Yucca schidigera'nın metan azaltmadaki etkisi / The effectiveness of Yucca schidigera in reducing methane emission
Authors: AL, SULTAN
Keywords: Ziraat = Agriculture Dizin:Buğday samanı = Wheat straw
Issue Date: 2017
Abstract: İvesi koyunlarında bazı sera gazları emisyonunaYucca schidigera ekstraktının (YE) buğday samanına dayalı rasyonlarda etkisi incelenmiştir. Ortalama canlı ağırlıkları (42.87±3.75) 8 adet dişi koyun tesadüfü olarak 2 farklı gruba ayrılmıştır. ME enerji 2.5 Mcal/kg ve protein düzeyleri %15 olan rasyonlarla bireysel olarak yemlenmişlerdir. Kaba ve kesif yem karıştırılıp yemleme Tam yemleme (TMR) olarak yapılmış olup koyunlara serbest yemleme yapılmıştır. Kontrol grubuna göre YE katkılı gruba göre yem tüketimi ve canlı ağırlık değişimi farklılık önemli bulunmamıştır. Ancak YE grubu kontrol gruplarına göre canlı ağırlık ve kg yem tüketimi için daha az N2O üretmişlerdir. Gruplar arasında CH4 ve CO2 emisyonu açısından önemli bir farklılık olmamıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, rasyona %0,1 YE katkısı azot bazlı bazı gazların (Nitroz oksit ve amonyak) emisyonunun azaltılmasını sağladığı bulunmuştur The effect of feeding diets with dietary Yucca schidigera extract (YE) on some greenhouse gases (CH4, CO2 N2O) of Awassi sheep fed on wheat straw diets was studied. Total eight sheep (average live weight: 42.87±3.75) were assigned randomly two diets with iso caloric (ME: 2.5 Mcal/kg), iso nitrogenous (15 % CP) groups differing in their YE content. The ratios were mixed with rough and concentrated feed and sheep were housed in individual pens and fed ad libitum as total mixed diets. No significant difference was observed in feed intake, live weight change for sheep fed the experimental diets. However, sheep fed the YE diet emitted lower (P < 0.05) N2O (g/kg and g/kg LW) as compared to sheep fed the Control diet. No significant (P > 0.05) difference was observed in emitted CH4, CO2. As results of this experiment, it was observed that 0.1 % YE were a potent for decreasing nitrogen based gas (N2O) of Awassi sheep.
URI: http://hdl.handle.net/11513/1427
Appears in Collections:Fen Bilimleri Enstitüsü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470552.pdf971.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.